Patronat serwisu:

UREKOR C PODKŁAD CHLOROKAUCZUKOWY

PODKŁAD CHLOROKAUCZUKOWY DO ELEMENTÓW STALOWYCH I ŻELIWNYCH

Opis produktu

 • szybkie wysychanie
 • doskonała przyczepność do podłoża
 • wysoka wytrzymałosć powłoki w zestawie z emalią chlorokauczukową

Farba przeznaczona jest do antykorozyjnego gruntowania elementów stalowych i żeliwnych eksploatowanych na zewnątrz pomieszczeń przed malowaniem emaliami chlorokauczukowymi. Może być również stosowany pod inne emalie i farby nawierzchniowe tj. ftalowe, alkidowe.

Przygotowanie:

 • Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być czyste, suche, odpylone i odtłuszczone.
 • Nowe niemalowane wcześniej podłoża oczyścić do srebrnego metalu.
 • Stare wymalowania - dokładnie usunąć łuszczącą się farbę i rdzę.
 • Tłuste miejsca przemyć benzyną ekstrakcyjną.

Malowanie:

 • Farbę przed użyciem wymieszać, w razie konieczności rozcieńczyć do lepkości roboczej -max 3% przy nanoszeniu pędzlem, max 20% przy natrysku pneumatycznym w profesjonalnie przygotowanych instalacjach.
 • Nakładać 1-2 warstwy w zależności od agresywności korozyjnej środowiska „mokro na mokro” w czasie tj. do 1,5 godziny lub dopiero po 10 dniach.
 • Prace malarskie prowadzić w temperaturze otoczenia od +10°C do +30°C i wilgotności powietrza poniżej 80%.
 • Warstwy nawierzchniowe emalii chlorokuaczukowej nakładać w czasie do 1 godz. lub po 72 godz., ftalowe, alkidowe po min 48 godz. od czasu wyschnięcia warstwy podkładowej bądź wg zaleceń dla farby nawierzchniowej.

Rozcieńczanie i mycie narzędzi:

 • Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych produkcji FFiL Śnieżka S.A.
 • Czas schnięcia w temp. 20°C i wilgotności powietrza 55%- 3 godz.
 • Pełne utwardzenie powłoki –7 dni. Temperatura przechowywania od 0°C do +30°C.
 • Szczegółowe informacje zawarte są w Karcie Technicznej.
Wydajność do 16 m²/l przy jednokrotnym malowaniu.
Opakowania 1L; 5L;
Ilość warstw 1-2
Sposób nanoszenia: malować pędzlem lub przez natrysk pneumatyczny lub hydromechaniczny
Dostępne kolory czerwony tlenkowy
Data ważności i nr partii: na opakowaniu.

 

Pliki do pobrania

Cena Producent
----- Śnieżka