Patronat serwisu:

ACRYL-PUTZ® ZW 50 ZAPRAWA WYRÓWNAWCZA

PRZEZNACZONA JEST DO WYRÓWNYWANIA PODŁOŻY POD WSZELKIEGO RODZAJU OKŁADZINY CERAMICZNE.

Opis produktu

Zaprawa Wyrównawcza jest mieszaniną specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, cementu portlandzkiego, piasku, dodatków mineralnych i domieszek. Charakteryzuje się dobrą urabialnością i łatwą aplikacją. Przeznaczona jest do wyrównywania podłoży pod wszelkiego rodzaju okładziny ceramiczne, a także do profilowania spadków i wykonywania warstw dociskowych. Zalecana do uzupełniania ubytków w konstrukcjach betonowych, żelbetowych, murowych, w tynkach mineralnych oraz do napraw podkładów i posadzek cementowych. Stosowana wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Przygotowanie podłoża:

 • Podłoże przeznaczone do szpachlowania powinno być mocno związane, suche, pozbawione zatłuszczeń i powłok malarskich, wolne od pyłu i kurzu.
 • Powierzchnia winna być szorstka i porowata, podłoża gładkie należy zarysować w celu poprawy przyczepności mechanicznej.
 • Podłoża niestabilne wzmocnić w zależności od ich chłonności gruntem: ACRYL-PUTZ® GU41 GRUNT POLIMEROWY GŁĘBOKO PENETRUJĄCY lub ACRYL-PUTZ®  GU 40 GRUNT POLIMEROWY UNIWERSALNY min. 24 godziny przed rozpoczęciem prac.
 • Jeżeli zachodzi potrzeba zwiększenia przyczepności, nałożyć ACRYL-PUTZ® GK42 GRUNT POLIMEROWY KONTAKT
 • Istniejące rysy i pęknięcia poszerzyć do min. 5 mm szerokości i odpylić.

Przygotowanie wyrobu:

 • Suchą zaprawę wsypywać do czystego pojemnika z wodą mieszając powoli ręcznie lub mechanicznie.
 • Proporcja mieszania wynosi 3-3,5 l wody na 25 kg zaprawy.
 • Po dokładnym wymieszaniu zaprawę pozostawić na ok. 5 minut i ponownie zamieszać.Tak przygotowaną zaprawę należy zużyć w ciągu 2 godzin od wymieszania.
 • W przypadku zgęstnienia należy zaprawę ponownie przemieszać nie dolewając wody.

Nakładanie:

 • Temperatura otoczenia i podłoża w czasie pracy powinna wynosić od +5ºC do +30ºC.
 • Świeżo nałożoną zaprawę zabezpieczyć przed nadmiernym wysuszeniem i bezpośrednim działaniem wody (np. za pomocą folii budowlanej).
 • Zaprawę nanosić kielnią lub pacą stalową mocno dociskając, a jednocześnie wyrównując do wymaganej grubości.
 • Kolejne warstwy należy łączyć ze sobą przed rozpoczęciem wiązania produktu.
 • Naniesioną warstwę zatrzeć pacą styropianową, filcową lub wygładzić pacą stalową.
 • Powierzchnie pod okładziny ceramiczne należy zatrzeć na ostro.

Uwagi:

 • Zbyt duży dodatek wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy właściwości zaprawy, takie jak przyczepność czy wytrzymałość.
 • Stężałej zaprawy nie wolno ponownie zarabiać z wodą ani świeżą zaprawą.
 • Nie dodawać piasku i cementu.
 • Informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury 20±2ºC i wilgotności względnej powietrza 65±5%.
 • W innych warunkach atmosferycznych podane czasy pracy, wiązania i wysychania mogą ulec zmianie.
 • Świeże zabrudzenia czyścić wodą.
Wydajność: Zależne od grubości warstwy – około 1,85 kg/m² przy grubości warstwy 1 mm
Opakowania: 25kg
Data ważności i nr partii: na opakowaniu

 

Pliki do pobrania

Cena Producent Dostępność
----- Śnieżka Produkt na zamówienie