Patronat serwisu:

ŚNIEŻKA LAKIEROBEJCA EXPERT

LAKIEROBEJCA OCHRONNO-DEKORACYJNA

Opis produktu

 • Zapewnia skuteczną ochronę przed destrukcyjnym działaniem zmiennych warunków atmosferycznych i UV.
 • Daje powłoki o wysokich walorach dekoracyjnych.
 • Zachowuje naturalny rysunek słojów drewna.
 • Łatwa aplikacja.

Lakierobejca Expert stosowana jest do dekoracyjno-ochronnego lakierowania drewna oraz materiałów drewnopochodnych użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, tj.: stolarki budowlanej, boazerii, listew dekoracyjnych, mebli, kasetonów, drzwi, małej architektury ogrodowej, np. altan, pergoli, parkanów, itp. W zestawie z bezbarwnym DREWKORNEM  Expert zapewnia pełną ochronę drewna. W przypadku malowania drewna egzotycznego użycie wyrobu należy skonsultować z Producentem.

Przygotowanie

 • Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być czyste, suche, gładkie, równe, wolne od kurzu, tłustych i żywicznych plam.
 • Miejsca zażywiczone i zatłuszczone przemyć rozcieńczalnikiem nitro lub benzyną ekstrakcyjną, wysuszyć.
 • Nowe powierzchnie używane na zewnątrz w celu zapewnienia pełnej ochrony zabezpieczyć bezbarwnym impregnatem do drewna DREWKORN Extra.

Renowacja

 • Powierzchnie odnawiane należy przeszlifować papierem ściernym, stare zniszczone powłoki lakiernicze, źle przylegające do podłoża usunąć – całość oczyścić, ubytki zaszpachlować.

Malowanie

 • Przed użyciem oraz w trakcie malowania wyrób starannie mieszać celem zapewnienia jednorodnej konsystencji oraz barwy.
 • W przypadku malowania drewna twardego, mocno wypolerowanego, zaleca się do pierwszej warstwy rozcieńczyć wyrób dodając do 5% rozcieńczalnika.
 • Aplikacja i wysychanie wyrobu nie może odbywać się w złych warunkach atmosferycznych.
 • Nakładać w temperaturze podłoża i otoczenia od +5ºC do +30ºC pędzlem, tamponem lub przez natrysk 2-3 cienkie warstwy LAKIEROBEJCY zachowując min. 12 godzinne odstępy.
 • Przed nałożeniem kolejnych warstw malowane powierzchnie delikatnie wygładzić  papierem ściernym o granulacji ok. 320 i dokładnie odpylić.
 • Kolejną warstwę nakładać w chwili gdy powierzchnia będzie zupełnie sucha.
 • Brak pyłu lub gumowata w dotyku powierzchnia oznacza, że wyrób nie jest jeszcze właściwie wyschnięty.
 • Czas schnięcia w temp. +20ºC i wilgotności względnej powietrza 55% wynosi do 24 godz.
 • Czas schnięcia uzależniony jest od wielu czynników: twardości drewna, wilgotności i temperatury powietrza, wentylacji pomieszczenia, dlatego może on ulec znacznemu wydłużeniu w stosunku do podanych powyżej wartości.
 • Pełną wytrzymałość mechaniczną powłoka uzyskuje po min. 72 godz. od zakończenia prac.
 • Ostateczny efekt dekoracyjny uzależniony jest od: gatunku i chłonności drewna, stanu przygotowania i naturalnej barwy drewna, sposobu aplikacji oraz ilości naniesionych warstw Lakierobejcy.
 • W przypadku malowania drewna egzotycznego użycie wyrobu należy skonsultować z Producentem.
 • Rozcieńczanie i mycie narzędzi rozcieńczalnik do wyrobów olejno-ftalowych ogólnego stosowania lub rozcieńczalnik bezaromatyczny produkcji FFiL Śnieżka SA.
Wydajność: do 20m²/l przy jednokrotnym nakładaniu w zależności od chłonności podłoża.
Opakowania 900ml, 2,5L, 9L
Dostępne kolory: 9 kolorów
Data ważności i nr partii: na opakowaniu.

 

Pliki do pobrania

Cena Producent Dostępność
----- Śnieżka Produkt na zamówienie