Patronat serwisu:

ŚNIEŻKA NA RDZĘ

SZYBKOSCHNĄCA GRUNTOEMALIA

Opis produktu

 • 8 lat aktywnej ochrony*
 • 3w1: łatwe i szybkie malowanie (grunt, farba podkładowa i nawierzchniowa w jednym)
 • podwyższona odporność na warunki atmosferyczne i UV - stosowanie bezpośrednio na rdzę
 • doskonała przyczepność
 • zawiera Teflon® surface protector

Śnieżka na Rdzę to  szybkoschnąca gruntoemalia zabezpieczająca powierzchnie stalowe i żeliwne przed korozją. Jest doskonała do wykonywania zarówno nowych wymalowań jak i renowacji starych powłok malarskich na:

ogrodzeniach, bramach, drzwiach, balustradach, konstrukcjach środków transportu, maszynach rolniczych, maszynach i urządzeniach przemysłowych, detalach samochodowych itp.

*8 lat aktywnej ochrony – jeżeli w ciągu 8 lat od dnia zakupu farby wystąpi korozja na zabezpieczonej malowanej powierzchni, pokrytej zgodnie z zaleceniami producenta, po okazaniu dowodu zakupu, FFiL Śnieżka S.A. rozpatrzy podstawy żądania oraz sposób rekompensaty.

Przygotowanie podłoża

 • podłoże powinno być suche bez  kurzu, tłuszczu, osadów solnych i innych zanieczyszczeń
 • powierzchnie stalowe, nowe- oczyścić i odtłuścić rozpuszczalnikiem Śnieżka na Rdzę, osuszyć
 • powierzchnie stalowe, odnawiane- oczyścić z zanieczyszczeń i łuszczącej się farby, z miejsc skorodowanych usunąć mechanicznie luźną przylegającą rdzę, odtłuścić i wysuszyć
 • powierzchnie odnawiane trwałe i gładkie-zmatowić papierem ściernym w celu poprawy przyczepności, odpylić, odtłuścić i wysuszyć

Przygotowanie wyrobu

 • przed użyciem emalię starannie wymieszać
 • w zależności od potrzeby rozcieńczyć rozpuszczalnikiem Śnieżka na rdzę do lepkości roboczej

Malowanie

 • nie malować w czasie deszczu lub mgły
 • malować w temp. podłoża i otoczenia od +10°C do +30°C
 • malowanie rozpocząć od dokładnego zabezpieczenia krawędzi
 • wyroby połyskowe, półmatowe oraz z efektem struktury metalicznej malować sposobem krzyżowym metodą "mokro na mokro" (tzn. poziomymi i pionowymi pasami 2-3 razy), tak aby grubość powłoki mierzona przyrządem grzebieniowym na mokro wynosiła 125 #m (grubość na sucho 60-70#m)
 • gruntoemalię z efektem młotkowym rozprowadzić cienko na malowanej powierzchni. Po upływie 10 minut, ale nie później niż po 1,5 godz., nałożyć kolejną warstwę sposobem krzyżowym, tak aby grubość suchej powłoki wynosiła 70 -80 #m.
 • narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w rozcieńczalniku uniwersalnym

Uwagi

 • powierzchnie piaskowane oraz głęboko skorodowane zagruntować farbą Śnieżka Urekor S. Następnie w czasie do 6 godzin lub dopiero po 8 dniach  nałożyć warstwę gruntoemalii Śnieżka na Rdzę.
 • w razie potrzeby kolejne warstwy Śnieżki na Rdze  nakładać w takich samych podanych powyżej odstępach czasu (poprzedzić próbnym wymalowaniem).
 • w przypadku zastosowań przemysłowych zasięgnąć szczegółowych informacji u Producenta
 • do odtłuszczania powierzchni  lub rozcieńczania wyrobu nie stosować rozpuszczalników zawierających w składzie benzynę (niska temp. i duża wilgotność powietrza przedłuża czas schnięcia)
Wydajność: do 8 m²/l przy jednokrotnym malowaniu
Opakowania 200 ml, 650 ml, 2,5l
Dostępne kolory: biały + 22 gotowe kolory
Data ważności i nr partii: na opakowaniu
   

 

Pliki do pobrania

Cena Producent
----- Śnieżka

Dostępne kolory (10)

czarny półmat
żeliwny czarny
czekoladowy półmat
czerwony półmat
zielony ciemny półmat
popielaty półmat
szary jasny półmat
srebrny półmat
żeliwny srebrny
biały półmat