Patronat serwisu:

System kanalizacji zewnętrznej z PP K2 - Kan

Opis produktu

System rur i kształtek K2-Kan:

Pod względem swoich własności użytkowych oraz możliwości prowadzenia robót ziemnych i prac montażowych związanych z układaniem przewodów w gruncie stanowi obecnie optymalny system kanalizacji pozwalający na prognozę, że przewody kanalizacji sanitarnej, odwadniającej, ogólnospławnej czy przemysłowej układane w ziemi pod drogami o wysokim stopniu obciążenia lub na innych terenach, będą użytkowane przez okres co najmniej 100 lat a koszty inwestycyjne będą optymalne.

Rury K2-Kan przeznaczone są do budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej. Mają również zastosowanie w drogownictwie do wykonywania przepustów i odwodnień. Dzięki dużej odporności termicznej i chemicznej mogą być wykorzystywane do budowy bezciśnieniowych sieci przemysłowych.
Rury K2-Kan wytwarzane są poprzez wytłaczanie koekstruzyjne polegające na tym, że dwa niezależne układy jednoslimakowe uplastyczniają granulat polipropylenowy...

Pliki do pobrania

Cena Producent Dostępność
----- KACZMERK Produkt na zamówienie