Patronat serwisu:

System kanalizacji zewnętrznej z PVC -U

Opis produktu

System kanalizacji zewnętrznej z PVC -U:

Rury i kształtki kanalizacyjne z PVC-U przeznaczone są do budowy systemów kanalizacji sanitarnych, deszczowych, przemysłowych i innych. Rury z wydłużonym kielichem są stosowane m.in na terenach objętych szkodami górniczymi, w budownictwie drogowym, itp.

Rury kanalizacyjne z PVC-U przeznaczone są do stosowania:

- w podziemnym bezciśnieniowym odwadnianiu i kanalizacji ułożonych w ziemi w pasie drogowym (pod jezdnią lub poza jezdnią) lub innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej,
- do wykonywania osłon dla innych przewodów oraz przepustów przez nasypy drogowe,
- odwodnień konstrukcji mostowych budowanych na trasach drogowych

Rury w wersji z wydłużonym kielichem mogą być stosowane na terenach szkód górniczych.

Cena Producent Dostępność
----- KACZMERK Produkt na zamówienie