Patronat serwisu:

System zagospodarowania wody deszczowej HYDRO-BOX

Opis produktu

Podstawową funkcją systemu HYDRO-BOX jest:

gospodarka wód deszczowych z powierzchni utwardzonych czyli chwilowe gromadzenie wód opadowych w miejscu ich powstawania, a następnie odprowadzenie ich z powrotem do naturalnego obiegu. Odprowadzanie wód opadowych odbywa się w drodze rozsączania zgodnie z wytycznymi DWA-A138 (wytyczne niemieckiej organizacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i odpadami).
System HYDRO-BOX, służy do rozsączania lub magazynowania wody deszczowej odprowadzonej z dachów budynków, tarasów, parkingów, ulic i innych powierzchni utwardzonych.

Pliki do pobrania

Cena Producent Dostępność
----- KACZMERK Produkt na zamówienie