Patronat serwisu:

UREKOR D GRUNT DO DREWNA

PODKŁADOWA EMALIA OLEJNO-FTALOWA DO DREWNA

Opis produktu

 • doskonale przyczepna do podłoży
 • zwiększa przyczepność powłok nawierzchniowych
 • ujednoradnia malowaną powierzchnię

Śnieżka Urekor D Grunt do drewna przeznaczona jest do podkładowego malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, tynków, betonu oraz odpowiednio zagruntowanych podkładem antykorozyjnym elementów stalowych i żeliwnych. Daje matowe doskonale przyczepne do podłoży powłoki, zwiększa przyczepność warstw nawierzchniowych,  ujednoradnia malowaną powierzchnię i obniża koszty malowania. Może być stosowana do wymalowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Przygotowanie podłoża

 • podłoże powinno być suche bez rdzy, kurzu, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń
 • nowe powierzchnie drewniane szczególnie narażone na działanie czynników atmosferycznych należy dodatkowo pomalować bezbarwnym impregnatem do drewna, zabezpieczającym dodatkowo drewno przed czynnikami biologicznymi
 • nowe powierzchnie metalowe zagruntować szybkoschnącą farbą antykorozyjną Śnieżka Urekor S
 • tynki lub beton o szczególnej chłonności - zagruntować pokostem lnianym
 • zniszczone powłoki farb olejnych źle przylegające do podłoża usunąć, w razie potrzeby odsłonięte podłoże zaszpachlować i zagruntować
 • stare dobrze trzymające się powłoki zmatowić drobnoziarnistym papierem ściernym, odpylić

Przygotowanie wyrobu

 • farbę starannie wymieszać
 • w razie potrzeby rozcieńczyć do lepkości roboczej rozpuszczalnikiem do wyrobów olejno-ftalowych

Malowanie

 • malować w temp. podłoża i otoczenia powyżej +10°C i wilgotności powietrza poniżej 80%, płaskim pędzlem z miękkim włosiem, wałkiem gąbkowym (flokowym) lub przez natrysk
 • zaleca się malować pędzlem, wałkiem lub natryskiem emalią o lepkości handlowej
 • warstwę nawierzchniową nakładać po upływie co najmniej 24 godz. od wymalowania farbą podkładową o ile ich producent nie zaleca inaczej.
   
Wydajność do 9 m²/l przy jednokrotnym malowaniu.
Opakowania 1L; 5L; 10L
Sposób nanoszenia pędzel, wałkek lub natrysk
Dostępne kolory biały
Data ważności i nr partii: na opakowaniu.

 

Pliki do pobrania

Cena Producent
----- Śnieżka

Galeria produktu